Investeren in je toekomst

In het TSE project werken de steden Gent (B), Rotterdam (NL) en Southampton (UK) samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te maken, de toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren voor de werklozen die er het verst van verwijderd zijn en de kwaliteit van de dienstverlening voor personen met een handicap en/of achtergestelde groepen te verhogen.

Meer